Sıkça Sorulan Sorular

Twitter’ın genel kullanıma açık olan verisi API üzerinden kullanılmaktadır.

Temsili olmayan sosyal medya verisi Çok Katmanlı Regresyon (Multi-level Regression with Post Stratification) modeli ile temsili hale getirilmektedir.

Örneğin, Twitter kullanıcılarının evlilik oranları farklı şehirler için %15 ile %20 arasındayken, veriyi temsili hale getirmeye yarayan MRP analizi sayesinde, şehir seviyesindeki evlilik oranları gerçek rakamlara oldukça yakın seviyelerde (%55-%65) tahmin edilebiliyor. 

Politus Analytics sonuçları, resmi veriler veya konu bazında yapılmış diğer anketler ile korelasyon değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yayınlanmaktadır.

Alanlarında uzman sosyal bilimciler kavramlar ile ilgili detaylı tanım manuelleri oluşturuyor. Tweet’ler bu manuellere göre en az iki işaretleyici tarafından işaretleniyor. İşaretleyicilerin ortak ya da farklı olarak işaretlediği tüm tweet’ler tekrar uzmanlar tarafından geliştirilen kavramsallaştırmalar kapsamında değerlendirilerek son haline getiriliyor. Bu kavramsallaştırmalar üzerine çok detaylıca çalışılması sayesinde yapay zeka modelleri nadir rastlanan zor kavramları dahi ayırt edebiliecek şekilde eğitilmiş oluyor.

17 duygu bu kategoride raporlanmaktadır. Duygu içeren tweet’ler Türkiye’deki duyguların ifadelerine göre psikoloji alanındaki uzmanlar tarafından hazırlanan manuellere göre işaretlenmiştir. Örneğin, minnet duygusu genel duygu modellerinin içeriğinde yer almazken Türkiye’nin sosyolojik yapısı değerlendirilerek bu duyguya da yer verilmiştir. 

Segmentasyon kriterleri tamamen kullanıcı ihtiyacına göre oluşturulabilecek şekilde modüler olarak tasarlanmıştır. Örneğin; “19-29 yaş aralığındaki çevreci kadınların” ekonomi hakkındaki kaygısı ya da “İstanbul’daki 40 yaş üzeri muhafazakar erkeklerin” farklı duygularının sıralaması tercih edilebilir. Veri platformunun sağladığı bu segmentasyon kolaylığı sayesinde kullanıcı platformda gördüğü veriyi kendi verileri ile birlikte değerlendirebilir. Böylece Politus Analytics, kullanıcının daha geniş ve interaktif bir içgörü kazanmasına imkan sağlar.