Politus Analytics Ürün

Yöntem

Politus Analytics, kamuoyundaki trendleri otomatik olarak ölçmek için yapay zeka ve büyük veri yöntemlerini kullanan bir veri platformudur. Politus Analytics, Türkiye’deki temel siyasi, toplumsal ve piyasa eğilimleri hakkında temsili, yüksek frekanslı, gerçek zamanlı, ve coğrafi detaylı panel veriler sağlamaktadır. Politus Analytics, sosyal medya kullanıcılarının dijital iz verilerini doğal dil işleme, network analizi ve derin öğrenme yöntemleri ile otomatik olarak analiz ederek, tüketici ve seçmen eğilimlerinin, ideolojilerin, inançların ve değerlerin, toplumun önem verdiği konuların değişimi gibi kamuoyu dinamikleri hakkında ölçümler yapmaktadır. Bu ölçümler, coğrafi olarak konumlandırılmıştır, böylece yerel ve ulusal düzeyde analizlere izin verilirken, yaş, cinsiyet, vb gibi temel demografik değişkenlere göre de ayrıştırılır. Politus Analytics, sosyal medya platformlarından topladığı verileri etik ve veri mahremiyeti açılarından uyumlu derin öğrenme modelleri ve doğal dil işleme (NLP) araçları ile incelemektedir.

Seçmen Davranışı:

Seçmen davranışı ve tercihleri, değerler, duygular, inançlar ve ideolojilerden büyük ölçüde etkilenir. Tek bir gösterge panosunda, aradığınız veriler tüm kategorilerde filtrelenebilir. Onay Oranları: Siyasi liderler, partiler ve belediyeler, temsili nüfusu yansıtan gerçek zamanlı onay oranlarını takip edebilir.

Tüketici Davranışı:

Tüketici duyguları ve duruşu, markanızın algısını anlamak ve hedef segmentleri analiz etmek için demografik olarak bölümlere ayrılmıştır. Sektörlere göre sınıflandırılan tüketici segmentasyonu, ağ analizi kullanılarak daha doğru bir şekilde tanımlanır.