Yapay zeka tabanlı veri platformu:

Seçmen ve tüketici davranışını anlamak

Politus Analytics siyasi liderlerin ve kurumsal sektör yöneticilerinin odaklı kararlar almasında yardımcı olacak gerçek zamanlı veri sağlar.

Sosyal medyadan alınan ayrıntılı panel verileri nüfus temsiliyeti ile üç boyutta sunulur;
zaman, mekan ve derinlik.

Politus Analytics, yapay zeka, büyük veri ve hesaplamalı sosyal bilimlerdeki benzersiz uzmanlığıyla kamuoyu araştırmalarında devrim yaratıyor ve insan davranışını anlamaya yönelik analitik yaklaşımların geleceğini temsil ediyor. Politus Analytics, son teknoloji yapay zeka araçlarıyla işlenen, büyük veri ve anket verilerinin gelişmiş bir birleşiminden hareketle seçmen ve tüketici davranışı hakkında ayrıntılı ve güvenilir panel verileri sunar.
Siyasi ve kurumsal liderlere insan davranışı ve kamuoyu hakkında benzeri görülmemiş iç görüler sağlar.

Gerçek Zamanlı ve Geçmiş Veri

Veri platformu, verileri gerçek zamanlı olarak sağlar. Sosyal medyadaki trendleri, olumlu ve olumsuz tepkileri anında anlayabilir ve stratejinizi şekillendirebilirsiniz. Geçmiş verilerin de yer aldığı platformda, tarihsel gelişimi ve trend değişimleri takip edilebilir.

pexels-photo-707582.jpeg
close up photo of assorted color of push pins on map

Coğrafi Konum

İl ve ilçe bazında ayrıntılı coğrafi veriler, odaklanmış eylem planları oluşturmak için zengin içgörüler sağlar.

Konu Detaylı

Veriler, trend değişikliklerinin nedenlerini anlama fırsatı veren ayrıntılı konu kategorileri altında analiz edilebilir.

selective focus photo of magnifying glass

Temsili

Sosyal medya gürültüsü temizlenir ve trend dışı bilgiler düzeltilir. Çok Düzeyli Regresyon ve Poststratifikasyon (MRP) ile temsili veri sağlanır. Bu sayede, sosyal medya trendleri ile toplam nüfus davranışlarını ayrı ayrı ayırt edebilirsiniz.

Ürün

Politus Analytics, tek bir gösterge panosunda gerçek zamanlı seçmen ve tüketici bilgileri sağlar.

Seçmen Davranışı

Çeşitli data modülleri detaylı seçmen davranışı bilgileri sunar.
Demografi : cinsiyet, yaş, eğitim.
Duygular : endişe, korku, mutluluk, umut, üzüntü.
İdeoloji, değer ve inançlar : din, laiklik, aile değerleri, feminizm, çevrecilik, etc.
Konular : ekonomi, sosyal politika, göç, seçimler, belediye hizmetleri vb.
Görev Onay Oranı
Seçim Tahmini

Tüketici Davranışı

Tüketici davranışına ilişkin ayrıntılı veriler modüller halinde sunulmaktadır.

Demografi : cinsiyet, yaş, eğitim
Ekonomik sektörler: FMCG, perakende, e-ticaret, otomotiv, dayanıklı tüketim, finans, turizm
Duygular: endişe, korku, mutluluk, umut, üzüntü
İdeoloji, değerler ve inançlar: dindarlık, laiklik, aile değerleri, feminizm, çevrecilik vb.

Politus Veri Platformunun esnek ve görselleştirilmiş yapısı, bu göstergeleri hem çıktı hem de filtre olarak seçmenize, coğrafi ve zamansal olarak gözlemlemenize olanak tanır. Bu, örneğin, “orta yaşlı, çevreci ve yüksek eğitimli erkeklerin elektrikli arabalara nasıl hevesli olduklarına” ilişkin coğrafi ve zaman serisi verileri elde ettiğiniz anlamına gelir. Kendi şirketiniz/ürünleriniz ve rakipleriniz hakkında spesifik verilerin yanı sıra genel tüketici eğilimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ekibimiz

Doç. Dr. Erdem Yörük

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doçent doktor olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, Oxford Üniversitesi'nde Sosyal Politika ve Müdahale bölümünün bir üyesi (associate member) olarak görev yapmaktadır. Johns Hopkins Üniversitesi’nden (2012) sosyoloji doktora, Boğaziçi Üniversitesi'nden sosyoloji yüksek lisans ve elektrik-elektronik mühendisliği lisans derecelerine sahiptir. Çalışmaları hesaplamalı sosyal bilimler, yapay zeka, sosyal refah ve sosyal politika, sosyal hareketler, politik sosyoloji, karşılaştırmalı ve tarihsel sosyoloji üzerinedir. Koç Üniversitesi’nde yeni kurulan Hesaplamalı Sosyal Bilimler yüksek lisans programının kurucu direktörüdür. Çalışmaları ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ford Vakfı, Avrupa Komisyonu Marie Curie CIG, Avrupa Komisyonu Twinning Fonu, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) ve Bilim Akademisi BAGEP tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de bir ERC projesine sahip ilk sosyoloji öğretim üyesidir. 40’ın üzerinde yayını ve University of Michigan Press tarafından yayınlanmış ve İletişim Yayınları ile Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı bulunmaktadır. Politus Analytics’te genel yönetim, sosyal ve siyasi analiz ve strateji konularından sorumludur.

Özgen Yıldız Yörük

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir. Bankacılık sektörü, kurumsal bankacılık, finans, strateji ve iş yönetimi alanlarında 15 yıllık deneyime sahiptir. Proje yönetimi, bütçe takibi, tahmin, veri analizi uzmanlık alanları arasındadır. Birçok çok paydaşlı projenin yürütülmesinde proje ekibine liderlik etmiş veya proje ekibinin bir parçası olmuştur. Politus Analytics'te araştırma, geliştirme ve iş geliştirmeden sorumludur.

Dr. Ali Hürriyetoğlu

Doktorasını hesaplamalı dilbilim alanında Hollanda’da Radboud Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi, sosyal medyadan otomatik bilgi edinimi üzerinedir. 2017’den bu yana, Koç Üniversitesi'nde ERC projesi “Emerging Welfare” ve H2020 Twinning Projesi “Social ComQuant” kapsamında doktora sonrası araştırma, proje yönetimi ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Öncesinde, Hollanda İstatistik Ofisi’nde, AB Joint Research Merkezi’nde çalışmıştır. Yerel haber kaynaklarından otomatik olarak çok ülkeli ve çok dilli olay bilgisi derleme projesinde bu alandaki en yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılması, geliştirilmesi, uygulanması çalışmalarını koordine etmektedir. Kariyeri boyunca insani yardım, trafik ve toplumsal alanlarla ilgili metin verisi işleme projelerini şirket, devlet kurumu ve akademik partnerlerle uygulamıştır. Doktora sonrası araştırma projesinde, metin işleme sistemlerinin farklı ortamlarda performanslarını korumalarını sağlamak üzerine çalışmaktadır. Politus Analytics’te yapay zeka yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması kısımlarından sorumludur.

Bizi takip edin:

Destekçilerimiz

Bize Ulaşın