Siyasi liderlerin ve kurumsal sektör yöneticilerinin odaklı kararlar almasını mümkün kılan gerçek zamanlı veri sunuyoruz.

veya  ekibimizi tanıyın.

Siyasi liderlerin ve kurumsal sektör yöneticilerinin odaklı kararlar almasında yardımcı olacak gerçek zamanlı veri sunuyoruz

Neden Politus Analytics?

Politus Analytics çok sayıda konuyla alakalı üç boyutta veri sunar; zaman, mekan ve derinlik. Sosyal medyadan elde edilip ilgili nüfusu temsil eder hale getirilen veriler, kullanıcılara oldukça değerli içgörüler sağlar.

Coğrafi konum (Mekan)

İl ve ilçe bazında ayrıntılı coğrafi veriler sayesinde odaklanmış eylem planları oluşturabilirsiniz.

Gerçek zamanlı ve Geçmiş Veri (Zaman)

Platform ihtiyaç duyduğunuz veriyi gerçek zamanlı olarak sağlar. Söz konusu trendleri veya ilgilendiğiniz konularla alakalı olumlu/olumsuz tepkileri anında gözlemleyebilir, stratejinizi anlık olarak şekillendirebilirsiniz. Hem gerçek, hem de geçmiş zamanlı içerikler sayesinde trend değişimlerini uzun erimli olarak da takip edilebilirsiniz.

Konu Detaylı (Derinlik)

Çeşitli konu kategorileri sayesinde ilgilendiğiniz trend hakkında derinlemesine çalışma yapabilir, zamansal değişimlerin nedenlerini anlayabilmenize yardımcı olan ayrıntıları analiz edilebilirsiniz.

Temsili

Çok Düzeyli Regresyon ve Poststratifikasyon (MRP) analizi sayesinde sosyal medya verilerinin içerdiği gürültüden kurtulabilirsiniz. Platform, ihtiyaç duyduğunuz verinin ilgili hedef grubunu temsil etmesini sağlar. Böylece sosyal medya trendleri ile bu trendlerin gerçek nüfusa projekte edilmiş halini birbirinden ayırt edebilir, ikisini de ayrı ayrı görebilirsiniz.

ÜRÜN

Politus Analytics, tek bir gösterge panosunda doğru seçmen ve tüketici bilgileri sağlar.

Seçmen Davranışı:

Seçmen davranışları ve tercihleri, değer, duygu, inanç ve ideoloji gibi olgulardan bağımsız düşünülemez. Bu verilerin tümü iç içe geçmiş kategoriler yoluyla filtrelenebilir ve tek bir gösterge panosunda izlenebilir. Onay Oranları: Siyasi liderler, partiler ve belediyeler, gerçek nüfusu temsil edebilen gerçek zamanlı onay oranlarını takip edebilirler.

Tüketici Davranışı:

Tüketici duygu ve tutumları, markanıza dair algıyı anlama ve hedeflediğiniz segmentleri analiz etme kolaylığı sağlamak için demografik olarak bölümlere ayrılmıştır. Sektörlere göre sınıflandırılan tüketici segmentasyonu, ağ analizi kullanılarak oldukça isabetli bir şekilde tanımlanır.

Politus Dashboard

Bizi destekleyenler :