Doç. Dr. Erdem Yörük

Kurucu Ortak

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doçent doktor olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, Oxford Üniversitesi’nde Sosyal Politika ve Müdahale bölümünün bir üyesi (associate member) olarak görev yapmaktadır. Johns Hopkins Üniversitesi’nden (2012) sosyoloji doktora, Boğaziçi Üniversitesi’nden sosyoloji yüksek lisans ve elektrik-elektronik mühendisliği lisans derecelerine sahiptir. Çalışmaları hesaplamalı sosyal bilimler, yapay zeka, sosyal refah ve sosyal politika, sosyal hareketler, politik sosyoloji, karşılaştırmalı ve tarihsel sosyoloji üzerinedir. Koç Üniversitesi’nde yeni kurulan Hesaplamalı Sosyal Bilimler yüksek lisans programının kurucu direktörüdür. Çalışmaları ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ford Vakfı, Avrupa Komisyonu Marie Curie CIG, Avrupa Komisyonu Twinning Fonu, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) ve Bilim Akademisi BAGEP tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de bir ERC projesine sahip ilk sosyoloji öğretim üyesidir. 40’ın üzerinde yayını ve University of Michigan Press tarafından yayınlanacak bir kitabı bulunmaktadır. Politus Analytics’te genel yönetim, sosyal ve siyasi analiz ve strateji konularından sorumludur.