Dr. Ali Hürriyetoğlu

Kurucu Ortak, CTO

Doktorasını hesaplamalı dilbilim alanında Hollanda’da Radboud Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi, sosyal medyadan otomatik bilgi edinimi üzerinedir. 2017’den bu yana, Koç Üniversitesi’nde ERC projesi “Emerging Welfare” ve H2020 Twinning Projesi “Social ComQuant” kapsamında doktora sonrası araştırma, proje yönetimi ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Öncesinde, Hollanda İstatistik Ofisi’nde, AB Joint Research Merkezi’nde çalışmıştır. Yerel haber kaynaklarından otomatik olarak çok ülkeli ve çok dilli olay bilgisi derleme projesinde bu alandaki en yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılması, geliştirilmesi, uygulanması çalışmalarını koordine etmektedir. Kariyeri boyunca insani yardım, trafik ve toplumsal alanlarla ilgili metin verisi işleme projelerini şirket, devlet kurumu ve akademik partnerlerle uygulamıştır. Doktora sonrası araştırma projesinde, metin işleme sistemlerinin farklı ortamlarda performanslarını korumalarını sağlamak üzerine çalışmaktadır. Politus Analytics’te yapay zeka yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması kısımlarından sorumludur.