Doç. Dr. Erdem Yörük, Kurucu Ortak

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doçent doktor olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, Oxford Üniversitesi’nde Sosyal Politika ve Müdahale bölümünün bir üyesi (associate member) olarak görev yapmaktadır. Johns Hopkins Üniversitesi’nden (2012) sosyoloji doktora, Boğaziçi Üniversitesi’nden sosyoloji yüksek lisans ve elektrik-elektronik mühendisliği lisans derecelerine sahiptir. Çalışmaları hesaplamalı sosyal bilimler, yapay zeka, sosyal refah ve sosyal politika, sosyal hareketler, politik sosyoloji, karşılaştırmalı ve tarihsel sosyoloji üzerinedir. Koç Üniversitesi’nde yeni kurulan Hesaplamalı Sosyal Bilimler yüksek lisans programının kurucu direktörüdür. Çalışmaları ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ford Vakfı, Avrupa Komisyonu Marie Curie CIG, Avrupa Komisyonu Twinning Fonu, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) ve Bilim Akademisi BAGEP tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de bir ERC projesine sahip ilk sosyoloji öğretim üyesidir. 40’ın üzerinde yayını ve University of Michigan Press tarafından yayınlanacak bir kitabı bulunmaktadır. Politus Analytics’te genel yönetim, sosyal ve siyasi analiz ve strateji konularından sorumludur.


Özgen Yıldız Yörük, Kurucu Ortak, İş Geliştirme

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden  lisans derecesine ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesine sahiptir. Bankacılık sektöründe, kurumsal bankacılık, finans, strateji ve iş yönetimi bölümlerinde 12 yıllık deneyimi bulunmaktadır. Proje yönetimi, bütçe takibi, tahminleme, data analizi konuları uzmanlık alanları arasındadır. Çok paydaşlı birçok projenin yürütülmesinde liderlik etmiş ya da proje ekibinin parçası olarak yer almıştır. Politus Anaytics’te araştırma-geliştirme ve iş geliştirmeden sorumludur.


Dr. Ali Hürriyetoğlu, Kurucu Ortak, CTO

Doktorasını hesaplamalı dilbilim alanında Hollanda’da Radboud Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi, sosyal medyadan otomatik bilgi edinimi üzerinedir. 2017’den bu yana, Koç Üniversitesi’nde ERC projesi “Emerging Welfare” ve H2020 Twinning Projesi “Social ComQuant” kapsamında doktora sonrası araştırma, proje yönetimi ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Öncesinde, Hollanda İstatistik Ofisi’nde, AB Joint Research Merkezi’nde çalışmıştır. Yerel haber kaynaklarından otomatik olarak çok ülkeli ve çok dilli olay bilgisi derleme projesinde bu alandaki en yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılması, geliştirilmesi, uygulanması çalışmalarını koordine etmektedir. Kariyeri boyunca insani yardım, trafik ve toplumsal alanlarla ilgili metin verisi işleme projelerini şirket, devlet kurumu ve akademik partnerlerle uygulamıştır. Doktora sonrası araştırma projesinde, metin işleme sistemlerinin farklı ortamlarda performanslarını korumalarını sağlamak üzerine çalışmaktadır. Politus Analytics’te yapay zeka yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması kısımlarından sorumludur.